Skip to content

Bendruomeniniai projektai 

Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Alytaus miesto savivaldybė Tėviškės namų bendruomenei skyrė finansavimą projektui ,,BENDRUOMENINĖS INICIATYVOS“. Projekto metu buvo organizuojamos tradicinės, jau nuo 2012 metų Alytaus mieste organizuojamos bendruomeninės akcijos, kurios tapo jau miesto reprezentaciniais renginiais : Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti, „Vidurnakčio eitynės“, bendruomeninė diskusija „Metus palydint“. Tradiciniais tapusių bendruomeninių renginių organizavimo veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti, atitinka išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms.

Projektas - Bendruomeninės iniciatyvos

Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Alytaus miesto savivaldybė Tėviškės namų bendruomenei skyrė finansavimą projektui ,,BENDRUOMENINĖS INICIATYVOS“. Projekto metu buvo organizuojamos tradicinės, jau nuo 2012 metų Alytaus mieste organizuojamos bendruomeninės akcijos, kurios tapo jau miesto reprezentaciniais renginiais : Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti, „Vidurnakčio eitynės“, bendruomeninė diskusija „Metus palydint“. Tradiciniais tapusių bendruomeninių renginių organizavimo veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti, atitinka išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms.

/ Projektas 2020 metais buvo finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės

Akcijos metu Alytaus miesto Senamiesčio skvere, šalia fontano buvo surengtas paramos koncertas, po kurio bendruomenės nariai su žvakėmis ir laiškais į amžinybę išėjusiems bendruomenės nariams ėjo miesto gatvėmis, pagerbdami jų atmintį, o akcijos pabaigoje šalia laiminančio Kristaus paminklo padėjo šiuos laiškus su žvakutėmis .Akcija vykdyta kelis metus ir aktyviai palaikoma visos miesto bendruomenės narių, visuomeninių organizacijų bei pavienių bendruomenės narių. Kultūrinė akcija yra skirta Alytaus hospiso idėjos palaikymui ir miesto bendruomenės žmonėms, skatinantis susitelkimą, bendruomeniškumą, viešą kalbėjimą apie gyvenamą su netektimi, tai priimant kaip neišvengiamą mūsų gyvenimo realybę ir per kultūros išraišką padedančią lengviau priimti ir harmoningai gyventi su šia netektimi ateityje.

Projektas -VIDURNAKČIO EITYNĖS 2019

Akcijos metu Alytaus miesto Senamiesčio skvere, šalia fontano buvo surengtas paramos koncertas, po kurio bendruomenės nariai su žvakėmis ir laiškais į amžinybę išėjusiems bendruomenės nariams ėjo miesto gatvėmis, pagerbdami jų atmintį, o akcijos pabaigoje šalia laiminančio Kristaus paminklo padėjo šiuos laiškus su žvakutėmis .Akcija vykdyta kelis metus ir aktyviai palaikoma visos miesto bendruomenės narių, visuomeninių organizacijų bei pavienių bendruomenės narių. Kultūrinė akcija yra skirta Alytaus hospiso idėjos palaikymui ir miesto bendruomenės žmonėms, skatinantis susitelkimą, bendruomeniškumą, viešą kalbėjimą apie gyvenamą su netektimi, tai priimant kaip neišvengiamą mūsų gyvenimo realybę ir per kultūros išraišką padedančią lengviau priimti ir harmoningai gyventi su šia netektimi ateityje.

/ Projektas 2019 metais buvo finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės

Tęsiant šią iniciatyvą buvo surengta tęstinė akcija, kurios pabaigoje buvo surengta lazerių šou. Kultūrinė akcija yra skirta miesto bendruomenės žmonėms, skatinantis susitelkimą, bendruomeniškumą, viešą kalbėjimą apie gyvenamą su netektimi, tai priimant kaip neišvengiamą mūsų gyvenimo realybę ir per kultūros išraišką paremti Alytaus hopsiso idėją.

Projektas -VIDURNAKČIO EITYNĖS 2018

Tęsiant šią iniciatyvą buvo surengta tęstinė akcija, kurios pabaigoje buvo surengta lazerių šou. Kultūrinė akcija yra skirta miesto bendruomenės žmonėms, skatinantis susitelkimą, bendruomeniškumą, viešą kalbėjimą apie gyvenamą su netektimi, tai priimant kaip neišvengiamą mūsų gyvenimo realybę ir per kultūros išraišką paremti Alytaus hopsiso idėją.

/ Projektas 2018 metais buvo finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės

2017 m. birželio 3 d. Alytuje vyko OLIMPINĖ DIENA, kurios metu kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu buvo surengta penktoji solidarumo akcija – Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti. OLIMPINĖS DIENOS metu surengtos OLIMPINĖS MYLIOS dalyviai solidarizavosi su onkologinių ligų paliestais asmenimis. Bėgimo rungtyje dalyvavo virš 300 dalyvių.

Projektas -ALYTAUS BĖGIMAS 2017

2017 m. birželio 3 d. Alytuje vyko OLIMPINĖ DIENA, kurios metu kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu buvo surengta penktoji solidarumo akcija – Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti. OLIMPINĖS DIENOS metu surengtos OLIMPINĖS MYLIOS dalyviai solidarizavosi su onkologinių ligų paliestais asmenimis. Bėgimo rungtyje dalyvavo virš 300 dalyvių.

/  Projektas 2017 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

Pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos paramos sutartį gautas finansavimas švietimo programos projektui „Savanoriškų solidarumo akcijų organizavimas Alytaus miesto mokyklose“. Projekto tikslas – sveikos gyvensenos populiarinimas, supažindinimas su vėžio prevencijos priemonėmis bei savanorystės skatinimas. Projekto metu miesto mokyklų moksleiviams buvo pristatyta akcijos sąlygos ir moksleiviai įtraukti į savanoriškas veiklas, kurių metu buvo populiarinama sveika gyvensena bei kviečiama dalyvauti solidarumo akcijoje ALYTAUS BĖGIMAS kovai su vėžiu palaikyti. Savanoriškai veiklai pasiryžusiems moksleiviams buvo surengti mokymai ir pateikta dalomoji medžiaga, kurią jie platino bei pristatinėjo akciją savo klasėse. Gegužės – birželio mėnesius miesto mokyklose (Dzūkijos, Piliakalnio bei Likiškėlių) buvo surengtos solidarumo akcijos, kurių metu moksleiviai dalyvavo solidarumo bėgime, akcijos metu buvo apdovanoti bėgimo nugalėtojai.

Projektas -Savanoriškų solidarumo akcijų organizavimas Alytaus miesto mokyklose

Pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos paramos sutartį gautas finansavimas švietimo programos projektui „Savanoriškų solidarumo akcijų organizavimas Alytaus miesto mokyklose“. Projekto tikslas – sveikos gyvensenos populiarinimas, supažindinimas su vėžio prevencijos priemonėmis bei savanorystės skatinimas. Projekto metu miesto mokyklų moksleiviams buvo pristatyta akcijos sąlygos ir moksleiviai įtraukti į savanoriškas veiklas, kurių metu buvo populiarinama sveika gyvensena bei kviečiama dalyvauti solidarumo akcijoje ALYTAUS BĖGIMAS kovai su vėžiu palaikyti. Savanoriškai veiklai pasiryžusiems moksleiviams buvo surengti mokymai ir pateikta dalomoji medžiaga, kurią jie platino bei pristatinėjo akciją savo klasėse. Gegužės – birželio mėnesius miesto mokyklose (Dzūkijos, Piliakalnio bei Likiškėlių) buvo surengtos solidarumo akcijos, kurių metu moksleiviai dalyvavo solidarumo bėgime, akcijos metu buvo apdovanoti bėgimo nugalėtojai.

/  Projektas 2017 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

Projekto metu buvo organizuotos bėgimo grupės, kurių nariams šalia Didžiosios Dailidės ežerėlio surengtos 5 makštos ir užsiėmimai pasirengiant Alytaus bėgimo 2016 solidarumo akcijai. 2016 m. gegužės 29 d. Alytuje vyko ketvirtasis Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti. Ši akcija skirta palaikyti su vėžio liga susidūrusius Alytaus krašto gyventojus bei viešinti vėžio prevencijos priemones. Be 4 bėgimo rungčių buvo organizuotos atskiros rungtys dviratininkams, mamoms su vaikų vežimėliais ir vaikams su paspirtukais, buvo vykdoma krūtų vėžio prevencinė patikros programa NEDELSK, kraujo donorystės akcija.

Projektas -Alytaus regiono bendruomenių narių fizinio aktyvumo didinimas ir sportinės veiklos skatinimas organizuojant sportines bendruomenines akcijas

Projekto metu buvo organizuotos bėgimo grupės, kurių nariams šalia Didžiosios Dailidės ežerėlio surengtos 5 makštos ir užsiėmimai pasirengiant Alytaus bėgimo 2016 solidarumo akcijai. 2016 m. gegužės 29 d. Alytuje vyko ketvirtasis Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti. Ši akcija skirta palaikyti su vėžio liga susidūrusius Alytaus krašto gyventojus bei viešinti vėžio prevencijos priemones. Be 4 bėgimo rungčių buvo organizuotos atskiros rungtys dviratininkams, mamoms su vaikų vežimėliais ir vaikams su paspirtukais, buvo vykdoma krūtų vėžio prevencinė patikros programa NEDELSK, kraujo donorystės akcija.

/  Projektas 2016 metais buvo finansuojamas KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras 2015 m. kartu su Piliakalnio progimanzija vykdė projektą-SAVANORIŠA AKCIJA „SMURTUI NE!“ Projekto metu buvo siekiama įtraukti moksleivius į savanoriškas veiklas, mažinančias smurtą ir patyčias mokykloje ir už jos ribų, ugdant socialumą ir nepakantumą smurtiniam elgesiui bei suteikiant geros ir nerūpestingos vaikystės jausmus ir prisiminimus. SOCIALINĖS APRĖPTIES PROGRAMA ĮGYVENDINAMA REMIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI.

Projektas - Savanoriška akcija SMURTUI NE!

VšĮ “Tėviškės namai” Savanorių centras 2015 m. kartu su Piliakalnio progimanzija vykdė projektą-SAVANORIŠA AKCIJA „SMURTUI NE!“ Projekto metu buvo siekiama įtraukti moksleivius į savanoriškas veiklas, mažinančias smurtą ir patyčias mokykloje ir už jos ribų, ugdant socialumą ir nepakantumą smurtiniam elgesiui bei suteikiant geros ir nerūpestingos vaikystės jausmus ir prisiminimus. SOCIALINĖS APRĖPTIES PROGRAMA ĮGYVENDINAMA REMIANT LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI.

/ Projektas  2015 metais buvo finansuojamas LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Akcijos metu Alytaus miesto sode aikštelėje šalia fontano surengtas paramos koncertas, po kurio bendruomenės nariai su žvakėmis ir laiškais anapilin išėjusiems bendruomenės nariams ėjo miesto gatvėmis, pagerbdami jų atmintį, o eisenos pabaigoje šalia laiminančio Kristaus paminklo padėjo šiuos laiškus su žvakutėmis . Akcija vykdyta jau ketvirtus metus ir aktyviai palaikoma visos miesto bendruomenės narių, visuomeninių organizacijų bei pavienių bendruomenės narių. Tęsiant šią iniciatyvą buvo surengta tęstinė akcija, kurios pabaigoje buvo surengta lazerių šou. Kultūrinė akcija yra skirta miesto bendruomenės žmonėms, skatinantis susitelkimą, bendruomeniškumą, viešą kalbėjimą apie gyvenamą su netektimi, taip pat palaikyti Alytaus hospiso idėją.

Projektas -VIDURNAKČIO EITYNĖS 2016

Akcijos metu Alytaus miesto sode aikštelėje šalia fontano surengtas paramos koncertas, po kurio bendruomenės nariai su žvakėmis ir laiškais anapilin išėjusiems bendruomenės nariams ėjo miesto gatvėmis, pagerbdami jų atmintį, o eisenos pabaigoje šalia laiminančio Kristaus paminklo padėjo šiuos laiškus su žvakutėmis . Akcija vykdyta jau ketvirtus metus ir aktyviai palaikoma visos miesto bendruomenės narių, visuomeninių organizacijų bei pavienių bendruomenės narių. Tęsiant šią iniciatyvą buvo surengta tęstinė akcija, kurios pabaigoje buvo surengta lazerių šou. Kultūrinė akcija yra skirta miesto bendruomenės žmonėms, skatinantis susitelkimą, bendruomeniškumą, viešą kalbėjimą apie gyvenamą su netektimi, taip pat palaikyti Alytaus hospiso idėją.

/  Projektas 2016 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

Akcija vykdyta jau trečius metus ir aktyviai palaikoma visos miesto bendruomenės narių, visuomeninių organizacijų bei pavienių bendruomenės narių. Tęsiant šią iniciatyvą buvo surengta tęstinė akcija, kurios pabaigoje buvo surengta lazerių šou.

Projektas -VIDURNAKČIO EITYNĖS 2015

Akcija vykdyta jau trečius metus ir aktyviai palaikoma visos miesto bendruomenės narių, visuomeninių organizacijų bei pavienių bendruomenės narių. Tęsiant šią iniciatyvą buvo surengta tęstinė akcija, kurios pabaigoje buvo surengta lazerių šou.

/  Projektas 2015 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

VšĮ „Tėviškės namai“ bendradarbiaudami su Punsko Draugija vaikams ir jaunimui „Tu ne vienas“ įgyvendino Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo projektą – „Mažiau galimybių turinčių jaunų įtraukimas į bendruomeninę veiklą „Be šaknų – nėra sparnų“. Projektu buvo siekiama ne tik užtikrinti mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimą į bendruomenės veiklas, bet tuo pačiu skatindami tarpkultūrinį dialogą tarp kaimyninių valstybių jaunimo, jaunam žmogui padėti pažinti save, ugdyti savo stipriąsias puses ir toleranciją kitiems. Projektas įgyvendinimas 2015 metų balandžio – birželio mėnesį o gegužės 22 – 26 d. suorganizuotas pažintinis vizitas į Lietuvą. Projekte dalyvavo 16 – 29 metų mažiau galimybių turintis jaunimas (turintis sveikatos problemų, negalią, geografinių sunkumų, nedirbantis ir pan.). Iš viso projekte buvo 20 dalyvių (10 iš Lietuvos ir 10 iš Lenkijos). Projektinių veiklų metu jaunimas sudalyvavo Alytuje vykusioje socialinėje akcijoje „VĖŽIUI –NE!“. Pažintinio vizito Lietuvoje metu jaunimas dalyvavo neformalaus ugdymo užsiėmimuose, kuriuose galėjo geriau pažinti bendrą Lietuvos ir Lenkijos istoriją, papročius, susipažinti su Dzūkijos regiono etnografija ir praktiškai išbandyti įvairius amatus. Viso projekto metu vyko komunikacija ir bendradarbiavimas tarp organizacijų pasitelkiant socialinius tinklus ir informacijos sklaidą internetinėse svetainėse. Birželio 13 d. Lenkijoje, šalia Punsko esančioje sodyboje „Šilainėje“ vyko baigiamasis projekto aptarimas.

Projektas -BE ŠAKNŲ - NĖRA SPARNŲ

VšĮ „Tėviškės namai“ bendradarbiaudami su Punsko Draugija vaikams ir jaunimui „Tu ne vienas“ įgyvendino Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo projektą – „Mažiau galimybių turinčių jaunų įtraukimas į bendruomeninę veiklą „Be šaknų – nėra sparnų“. Projektu buvo siekiama ne tik užtikrinti mažiau galimybių turinčio jaunimo įtraukimą į bendruomenės veiklas, bet tuo pačiu skatindami tarpkultūrinį dialogą tarp kaimyninių valstybių jaunimo, jaunam žmogui padėti pažinti save, ugdyti savo stipriąsias puses ir toleranciją kitiems. Projektas įgyvendinimas 2015 metų balandžio – birželio mėnesį o gegužės 22 – 26 d. suorganizuotas pažintinis vizitas į Lietuvą. Projekte dalyvavo 16 – 29 metų mažiau galimybių turintis jaunimas (turintis sveikatos problemų, negalią, geografinių sunkumų, nedirbantis ir pan.). Iš viso projekte buvo 20 dalyvių (10 iš Lietuvos ir 10 iš Lenkijos). Projektinių veiklų metu jaunimas sudalyvavo Alytuje vykusioje socialinėje akcijoje „VĖŽIUI –NE!“. Pažintinio vizito Lietuvoje metu jaunimas dalyvavo neformalaus ugdymo užsiėmimuose, kuriuose galėjo geriau pažinti bendrą Lietuvos ir Lenkijos istoriją, papročius, susipažinti su Dzūkijos regiono etnografija ir praktiškai išbandyti įvairius amatus. Viso projekto metu vyko komunikacija ir bendradarbiavimas tarp organizacijų pasitelkiant socialinius tinklus ir informacijos sklaidą internetinėse svetainėse. Birželio 13 d. Lenkijoje, šalia Punsko esančioje sodyboje „Šilainėje“ vyko baigiamasis projekto aptarimas.

/ Projektas  2015 metais buvo finansuojamas LIETUVOS – LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO

2014 m. gegužės 24 d. Alytuje vyko trečiasis Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti. Idėja surengti šią akciją, skirtą palaikyti su vėžio liga susidūrusius Alytaus krašto gyventojus bei viešinti vėžio prevencijos priemones, kilo bendradarbiaujant su Jungtinės Karalystės labdaros fondu „The Tiltas Trust“, kurio atstovai su VšĮ “Tėviškės namai” palaiko draugiškus bendradarbiavimo ryšius nuo 2010 metų. Kiekvienais metais susidomėjusių ir dalyvaujančių šventėje skaičius vis auga. Prieš trejus metus startavęs su 250 dalyvių, šiais metais renginys jau pritraukė beveik pusę tūkstančio bėgimo mėgėjų. Šventėje dalyvavo sportininkai ir bėgimo entuziastai, kurie varžėsi 1500 m ir 6000 m distancijose, o taip pat ir neįgalieji, kuriems buvo numatyta 400 m trasa. Buvo organizuotos atskiros rungtys dviratininkams, mamoms su vaikų vežimėliais ir vaikams su paspirtukais, vyko šmaikščiausios bėgikų komandos rinkimai. Iš bėgimo dalyvių surinktas simbolinis mokestis bus skirtas onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems pagalbą teikiančio Vėžio informacijos ir paramos centro veiklai. Renginio metu netrūko ir kitų akcijų bei pramogų: Alytaus sporto ir sveikatingumo klubo “Šaulė” atstovai prieš bėgimo startą visiems susirinkusiems pravedė mankštą; žiūrovams ir dalyviams koncertavo Alytaus grupė „Šviesos skaitiklis“ bei “Naujosios pupytės”, grojo Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono orkestras. Rotušės aikštėje dirbantys Santariškių klinikų Kraujo centro darbuotojai visus galinčius ir norinčius kvietė dalyvauti kraujo donorystės akcijoje. Paramos renginį vakare Alytaus miesto sode pratęsė paramos onkologiniams ligoniams koncertas “Senamiesčio vakarai”.

Projektas -ALYTAUS BĖGIMAS KOVAI SU VĖŽIU PALAIKYTI 2014

2014 m. gegužės 24 d. Alytuje vyko trečiasis Alytaus bėgimas kovai su vėžiu palaikyti. Idėja surengti šią akciją, skirtą palaikyti su vėžio liga susidūrusius Alytaus krašto gyventojus bei viešinti vėžio prevencijos priemones, kilo bendradarbiaujant su Jungtinės Karalystės labdaros fondu „The Tiltas Trust“, kurio atstovai su VšĮ “Tėviškės namai” palaiko draugiškus bendradarbiavimo ryšius nuo 2010 metų. Kiekvienais metais susidomėjusių ir dalyvaujančių šventėje skaičius vis auga. Prieš trejus metus startavęs su 250 dalyvių, šiais metais renginys jau pritraukė beveik pusę tūkstančio bėgimo mėgėjų. Šventėje dalyvavo sportininkai ir bėgimo entuziastai, kurie varžėsi 1500 m ir 6000 m distancijose, o taip pat ir neįgalieji, kuriems buvo numatyta 400 m trasa. Buvo organizuotos atskiros rungtys dviratininkams, mamoms su vaikų vežimėliais ir vaikams su paspirtukais, vyko šmaikščiausios bėgikų komandos rinkimai. Iš bėgimo dalyvių surinktas simbolinis mokestis bus skirtas onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems pagalbą teikiančio Vėžio informacijos ir paramos centro veiklai. Renginio metu netrūko ir kitų akcijų bei pramogų: Alytaus sporto ir sveikatingumo klubo “Šaulė” atstovai prieš bėgimo startą visiems susirinkusiems pravedė mankštą; žiūrovams ir dalyviams koncertavo Alytaus grupė „Šviesos skaitiklis“ bei “Naujosios pupytės”, grojo Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono orkestras. Rotušės aikštėje dirbantys Santariškių klinikų Kraujo centro darbuotojai visus galinčius ir norinčius kvietė dalyvauti kraujo donorystės akcijoje. Paramos renginį vakare Alytaus miesto sode pratęsė paramos onkologiniams ligoniams koncertas “Senamiesčio vakarai”.

/  Projektas 2014 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

 

Projekto tikslas – skatinti vietos bendruomenės savarankiškumą ir inciatyvą, stiprinti bendruomenės sutelktumą ir tarpusavio pagalbą ir pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenės sprendžiamus klausimus. Renginius iš ciklo ,,Senamiesčio vakarai“ planuojama organizuoti Alytaus miesto sode, aikštelėje šalia fontano. Ši vieta daugelio Alytiškių prisimenama kaip jauki laisvalaikio praleidimo ir kultūros renginių organizavimo vieta, tačiau šiuo metu yra nepelnytai užmiršta. Pirmasis ,,Senamiesčio vakarų“, renginys įvyko 2012-08-31 ir susilaukė didelio Alytaus visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio, bei paskatinimo ir palaikymo naujiems ciklo renginiams surengti. Tęsiant šią senamiesčio bendruomenės tarybos iniciatyvą 2013 metais siekiama suorganizuoti dar du šio ciklo renginius. Renginių metu koncertuos žinomi muzikos kūrinių atlikėjai, renginio dalyviai kviečiami diskuoti, skatinant išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus, Alytaus miesto ir bendruomenės gerbūvio, gyvenimo kokybės gerinimo, jaunimo užimtumo klausimais, pasidalinti savo prisiminimais apie Alytaus miesto gyvenimą. Renginių ciklas ,,Senamiesčio vakarai“ yra skirtas miesto bendruomenės žmonėms, skatinantis susitelkimą, bendruomeniškumą, viešą nuomonės išreiškimą apie savo gyvenamą aplinką, jos puoselėjimą, tradicijas ir ateities lūkesčius.

Projektas -SENAMIESČIO VAKARAI 2014

Projekto tikslas – skatinti vietos bendruomenės savarankiškumą ir inciatyvą, stiprinti bendruomenės sutelktumą ir tarpusavio pagalbą ir pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenės sprendžiamus klausimus. Renginius iš ciklo ,,Senamiesčio vakarai“ planuojama organizuoti Alytaus miesto sode, aikštelėje šalia fontano. Ši vieta daugelio Alytiškių prisimenama kaip jauki laisvalaikio praleidimo ir kultūros renginių organizavimo vieta, tačiau šiuo metu yra nepelnytai užmiršta. Pirmasis ,,Senamiesčio vakarų“, renginys įvyko 2012-08-31 ir susilaukė didelio Alytaus visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio, bei paskatinimo ir palaikymo naujiems ciklo renginiams surengti. Tęsiant šią senamiesčio bendruomenės tarybos iniciatyvą 2013 metais siekiama suorganizuoti dar du šio ciklo renginius. Renginių metu koncertuos žinomi muzikos kūrinių atlikėjai, renginio dalyviai kviečiami diskuoti, skatinant išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus, Alytaus miesto ir bendruomenės gerbūvio, gyvenimo kokybės gerinimo, jaunimo užimtumo klausimais, pasidalinti savo prisiminimais apie Alytaus miesto gyvenimą. Renginių ciklas ,,Senamiesčio vakarai“ yra skirtas miesto bendruomenės žmonėms, skatinantis susitelkimą, bendruomeniškumą, viešą nuomonės išreiškimą apie savo gyvenamą aplinką, jos puoselėjimą, tradicijas ir ateities lūkesčius.

/  Projektas 2014 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

svei

/  Projektas 2013 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

Projektas -SENAMIESČIO VAKARAI 2013

Pagal su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašytą paramos sutartį buvo sėkmingai įvykdytas projektas ,,SENAMIESČIO VAKARAI“. Projekto tikslas – skatinti vietos bendruomenės savarankiškumą ir iniciatyvą, stiprinti bendruomenės sutelktumą ir tarpusavio pagalbą ir pasitikėjimą bei didinti bendruomenės narių atsakomybę už jų bendruomenės sprendžiamus klausimus. ,,Senamiesčio vakarai“ buvo surengti Alytaus miesto sode, aikštelėje šalia fontano. Ši vieta daugelio Alytiškių prisimenama kaip jauki laisvalaikio praleidimo ir kultūros renginių organizavimo vieta, tačiau šiuo metu yra nepelnytai užmiršta. Pirmasis ,,Senamiesčio vakarų“ renginys įvyko 2013-05-24 Alytaus bėgimo KOVAI SU VĖŽIU PALAIKYTI 2013 metu. Antrasis – 2013-08-31 savanoriškos akcijos VIDURNAKČIO EITYNĖS 2013 metu. Renginių metu koncertavo žinomi muzikos kūrinių atlikėjai, renginio dalyviai diskutavo, išsakė savo nuomonę ir pasiūlymus, Alytaus miesto ir bendruomenės gerbūvio, gyvenimo kokybės gerinimo, jaunimo užimtumo klausimais. Renginių ciklas ,,Senamiesčio vakarai“ yra skirtas miesto bendruomenės žmonėms, skatinantis susitelkimą, bendruomeniškumą, viešą nuomonės išreiškimą apie savo gyvenamą aplinką, jos puoselėjimą, tradicijas ir ateities lūkesčius.

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ „Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved