Skip to content

Istorija

 

Pradžia

Visų veiklų pradžia gal galima būtų vadinti vieno iš steigėjų pokalbį su kunigu Ričardu Doveika Vilniuje. Tada buvo išgirstos naujos, iki tol negirdėtos, sąvokos : paliatyvioji pagalba, hospisas. Po to sekė paieškos internete ir susitikimas su iš Alytaus krašto kilusiu LSMU profesoriumi Arvydu Šeškevičiumi. Po kelių susitikimų su profesoriumi 2009 metais surengtas labdaros renginys Vilniaus Mažajame teatre, kurio metu buvo surinkta parama paliatyviosios pagalbos vadovėliui išleisti. Tais pačiais 2009 metais Didžiosios Britanijos–Lietuvos  bendrijos labdaros organizacijos „The Tiltas Trust“  ir  Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Seime bendrai organizuotoje konferencijoje „Parama onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems: Britanijos patirtis – gairės Lietuvai“ buvo susipažinta su NVO svarba teikiant pagalbą onkologinių ligų paliestiesiems, išgirsta  Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorės Aldonos Kerpytės centro kūrimo vizija. Dar kitais metais, sausio 24 d. po Šv. Mišių Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje buvo surengtas labdaros renginys Alytaus kino teatre „Dainava”. Šio renginio metu surinkta alytiškių parama buvo pradinis įnašas steigiant viešąją įstaigą „Tėviškės namai”.

 

VšĮ „Tėviškės namai”

VšĮ „Tėviškės namai“ buvo įsteigta 2010 metų vasario 11 d., siekiant padėti spręsti Alytaus regiono onkologinių pacientų ir jų artimųjų socialines, psichologines bei dvasines problemas. Įstaiga savo veiklą pradėjo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus kabinete, Ligoninės g. 3, Alytuje.

Vienas iš pagalbos onkologiniams pacientams įgyvendinimo būdų buvo 2011 m. pabaigoje Alytuje įsteigtas Vėžio informacijos ir paramos centras. Bendradarbiaujant su Nacionalinio Vėžio Instituto specialistais, Psichosocialinės onkologijos asociacija, buvo sukurta materialinė ir metodologinė bazė Vėžio informacijos ir paramos centro veiklai Alytuje plėtoti. Tolimesniam šio centro darbui plėtoti paruošti savanoriai. Bendradarbiaujant su kolegomis iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Jungtinės Karalystės savanoriškai veiklai organizuoti buvo parengta metodika, patvirtintos Savanorių centro veiklos kryptys. Plėtodama pagalbos onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems idėjas, įstaiga 2012 metais suformavo paliatyviosios pagalbos namuose komandą, į kurią buvo įtraukta gydytoja, slaugytojos, socialinė darbuotoja, psichologė bei sielovadininkas, tam darbui tinkamai parengti savanoriai. 2013 metais VšĮ „Tėviškės namai“ įsteigus Paliatyviosios pagalbos ir globos centrą iki 2021 metų buvo teikiama ambulatorinė paliatyvioji pagalba pacientų namuose Alytuje ir Druskininkuose. 2018 metais išplėtus komandą įstaiga gavo dienos socialinės globos licenciją, kurios pagrindu iki šiol Alytuje teikiama socialinė globa namuose.

Tėviškės namų bendruomenė

Augant įstaigos veiklų apimtims ir kuruojamoms sritims atsirado didesnių patalpų poreikis. Todėl 2015 m. birželio 23 d. registrų centre buvo užregistruota asociacija – Tėviškės namų bendruomenė. VšĮ „Tėviškės namai” kartu su bendruomene pradėjo kurtis buvusiame darželyje, Daugų g.5A, Alytuje. Bendruomenė nuo 2015 m. liepos mėnesio tapo didžiausiu VšĮ “Tėviškės namai” dalininku, todėl siekiant padėti onkologinių ligų paliestiems asmenims telkia visuomenės narius pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į šios bendruomenės veiklą. Nuo 2016 metų VšĮ „Tėviškės namai” vykdytos Vėžio informacijos ir paramos centro veiklos perkeltos į bendruomenės struktūrą.

 

Palaikant visuomenei, politikams ir verslo atstovams Tėviškės namų bendruomenė kartu su partneriais 2021 metų vasario 15 d.  įsteigė     VšĮ „Lietuvos hospisas“. VšĮ „Tėviškės namai“ iki tol dirbusi paliatyviosios pagalbos komanda buvo papildyta ir nuo 2022 metų paliatyviosios pagalbos paslaugos perkeltos į VšĮ „Lietuvos hospisas“ filialą Alytuje.

www.alytaushospisas.lt

 

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ „Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved