Skip to content
KAS YRA SOCIALINIS VERSLAS?
Socialiniai verslai – tai organizacijos, kurių misija yra atrasti kūrybiškus, verslius sprendimus didžiausioms socialinėms visuomenės problemoms spręsti.
 
Socialiniai verslai ne tik generuoja pelną, tačiau ir sprendžia socialines, nedarbo, visuomenės sveikatos ir kitas problemas.
 
 
KUO SKIRIASI NUO ĮPRASTŲ ĮMONIŲ?

Skirtingai nuo įprastų įmonių, korporacijų, socialinio verslo organizacijų pagrindinis siekis yra ne pelnas, o teigiami pokyčiai visuomenėje. Žinoma, pelnas taip pat svarbus, kad organizacija galėtų būti nepriklausoma ir finansuoti savo veiklą.

Socialinis verslas sujungia socialinių problemų sprendimą su verslo know-how – visa tai padeda pagerinti žmonių gyvenimą.

 
 
SOCIALINIO VERSLO PRINCIPAI
  1. Socialinio verslo misija yra išspręsti tam tikrą socialinę problemą visuomenėje (per socialinę inovaciją arba sėkmingų praktikų pritaikymą).
  2. Socialinis verslas yra finansiškai tvarus, turi gyvybingą verslo modelį.
  3. Socialinis verslas nemoka dividendų investuotojams – jo tikslas nėra akcininkų kapitalo maksimizavimas.
  4. Pelnas eina socialinei problemai spręsti arba yra reinvestuojamas į socialinio verslo plėtrą.
  5. Socialinis verslas veikia darnoje su aplinka.
  6. Darbuotojai gauna rinkos lygio arba aukštesnius atlyginimus, jų darbo sąlygos yra geresnės nei vidutinėje įmonėje.
  7. Kurk su džiaugsmu!    

Pagal Nobelio premijos laureatą Dr. Muhammad Yunus

Vykdome šias socialinio ir bendruomeninio verslo iniciatyvas:

Ligonių pavėžėjimas

Socialinis verslas
Socialinis verslas
Socialinis verslas

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ „Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved