Skip to content

Vystydama projektinę veiklą, siekiama įgyvendinti numatytas prioritetines mūsų veiklos kryptis. Įgyvendindama konkrečias veiklas, mes  naudojamės nacionalinių ir tarptautinių fondų bei programų teikiamomis galimybėmis, inicijuoja ir įgyvendina nacionalinius ir tarptautinius projektus, bendradarbiauja su šalies, ES bei kitų užsienio valstybių socialiniais partneriais: valstybinėmis institucijomis, universitetais, mokslo ir tyrimų institucijomis, profesinėmis asociacijomis,  įmonėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

Vystomų projektų tikslas – prisidėti prie teikiamų paslaugų kokybės gerinimo, infrastruktūros tobulinimo, paslaugų plėtros ir prieinamumo didinimo.

Daugiau informacijos apie mūsų įgyvendinamus projektus galite rasti čia.

Prisidėk prie mūsų projektų !

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ „Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved