Skip to content

Įvykdyti projektai 

VšĮ „Tėviškės namai“ pradėjusi veiklą 2010 metais pirmiausia pradėjo nuo savanoriškos veiklos. Įstaigos įkurtame Savanorių centre buvo parengta savanorių mokymų programa, jų parengimo, motyvavimo ir įtraukimo į ilgalaikę savanorišką veiklą metodika, pasirašomos ilgalaikės savanorystės sutartys ir koordinuojama savanoriška veikla teikiant psichosocialines ir medicinines paslaugas regiono gyventojams. Siekiant išplėsti savanorystės paslaugų apimtis buvo sukurtas internetinis Pietų Lietuvos savanorystės portalas www.dzukijossavanoriai.lt, kuris prisidėjo prie regiono organizacijų, dirbančių su savanoriais, telkimo, savanorių mokymų ir savanorystės skatinimo ne tik savo organizacijoje, bet ir kitose regiono ne pelno siekiančiose organizacijose. Vykdydama projektines veiklas įstaiga jai eilę metų teikia savanoriškos veiklos mentorystės paslaugas ir projektinių veiklų metu įdarbina savanorių mentorius. Skatindama savanorystės veiklas regione, kasmet įstaigos iniciatyva organizuojami Tarptautinės savanorių dienos minėjimai, o nuo 2014 metų, kai buvo vykdomas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas, Alytuje tradiciškai organizuojami DZŪKIJOS SAVANORYSTĖS FESTIVALIAI (tradiciškai Tarptautinę savanorio dieną - gruodžio 5 d.), kurių metu siekiama pasidalinti gražia savanorystės patirtimi, pagerbti aktyviausius organizacijų savanorius.

SAVANORYSTĖS PROJEKTAI

VšĮ „Tėviškės namai“ pradėjusi veiklą 2010 metais pirmiausia pradėjo nuo savanoriškos veiklos. Įstaigos įkurtame Savanorių centre buvo parengta savanorių mokymų programa, jų parengimo, motyvavimo ir įtraukimo į ilgalaikę savanorišką veiklą metodika, pasirašomos ilgalaikės savanorystės sutartys ir koordinuojama savanoriška veikla teikiant psichosocialines ir medicinines paslaugas regiono gyventojams. Siekiant išplėsti savanorystės paslaugų apimtis buvo sukurtas internetinis Pietų Lietuvos savanorystės portalas www.dzukijossavanoriai.lt, kuris prisidėjo prie regiono organizacijų, dirbančių su savanoriais, telkimo, savanorių mokymų ir savanorystės skatinimo ne tik savo organizacijoje, bet ir kitose regiono ne pelno siekiančiose organizacijose. Vykdydama projektines veiklas įstaiga jai eilę metų teikia savanoriškos veiklos mentorystės paslaugas ir projektinių veiklų metu įdarbina savanorių mentorius. Skatindama savanorystės veiklas regione, kasmet įstaigos iniciatyva organizuojami Tarptautinės savanorių dienos minėjimai, o nuo 2014 metų, kai buvo vykdomas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuotas projektas, Alytuje tradiciškai organizuojami DZŪKIJOS SAVANORYSTĖS FESTIVALIAI (tradiciškai Tarptautinę savanorio dieną – gruodžio 5 d.), kurių metu siekiama pasidalinti gražia savanorystės patirtimi, pagerbti aktyviausius organizacijų savanorius.

/ Daugiau informacijos apie įgyvendintus savanorystės projektus galima rasti čia.

 

VšĮ „Tėviškės namai“ 2013 metais yra suteikta ambulatorinės paliatyviosios pagalbos licencija, o 2018 metais suteikta dienos socialinės globos namuose licencija. 2022 metais įstaigai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą - pagalbą į namus. Įgyvendinant licencijuojamas pagalbos namuose veiklas įstaiga įgyvendino ne vieną regiono savivaldybių administracijų ar Europos Sąjungos agentūrų finansuotą projektą, kuriais buvo siekiama išplėsti organizacijų specialistų komandos teikiamų paslaugų namuose apimtis, į komandos sudėtį įtraukiant papildomus specialistus ar savanorius. Projektinė veikla suteikė galimybę padidinti pagalbos paslaugų namuose prieinamumą, kompleksiškumą bei jų apimtis savivaldybėse. Tėviškės namų bendruomenė Alytuje yra įkūrusi Vėžio informacijos ir paramos centrą, kurio personalas teikia paslaugas onkologinių ligų paliestiems asmenims (sergantiems ir jų artimiesiems), vykdomi terapiniai, savipagalbos grupių užsiėmimai, teikiamos individualios ir grupinės psichologo bei socialinio darbuotojo konsultacijos. Centre vykdyta projektinė veikla prisideda prie psichikos sveikatos gerinimo, streso valdymo ir savižudybių prevencijos bei stiprina bendruomenės narių sutelktumą, didina psichosocialinės pagalbos apimtis. Kryptingai Vėžio informacijos ir paramos centro veiklai organizuoti 2022 metais suteikta psichosocialinės pagalbos akreditacija.

PASLAUGŲ VYSTYMO PROJEKTAI

VšĮ „Tėviškės namai“ 2013 metais yra suteikta ambulatorinės paliatyviosios pagalbos licencija, o 2018 metais suteikta dienos socialinės globos namuose licencija. 2022 metais įstaigai suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą – pagalbą į namus. Įgyvendinant licencijuojamas pagalbos namuose veiklas įstaiga įgyvendino ne vieną regiono savivaldybių administracijų ar Europos Sąjungos agentūrų finansuotą projektą, kuriais buvo siekiama išplėsti organizacijų specialistų komandos teikiamų paslaugų namuose apimtis, į komandos sudėtį įtraukiant papildomus specialistus ar savanorius. Projektinė veikla suteikė galimybę padidinti pagalbos paslaugų namuose prieinamumą, kompleksiškumą bei jų apimtis savivaldybėse. Tėviškės namų bendruomenė Alytuje yra įkūrusi Vėžio informacijos ir paramos centrą, kurio personalas teikia paslaugas onkologinių ligų paliestiems asmenims (sergantiems ir jų artimiesiems), vykdomi terapiniai, savipagalbos grupių užsiėmimai, teikiamos individualios ir grupinės psichologo bei socialinio darbuotojo konsultacijos. Centre vykdyta projektinė veikla prisideda prie psichikos sveikatos gerinimo, streso valdymo ir savižudybių prevencijos bei stiprina bendruomenės narių sutelktumą, didina psichosocialinės pagalbos apimtis. Kryptingai Vėžio informacijos ir paramos centro veiklai organizuoti 2022 metais suteikta psichosocialinės pagalbos akreditacija.

/ Daugiau informacijos apie įgyvendintus paslaugų vystymo projektus galima rasti čia.

VšĮ „Tėviškės namai“ ir Tėviškės namų bendruomenė, bendradarbiaujant su kitomis Dzūkijos regiono savivaldybėse veikiančiomis viešosiomis ir bendruomeninėmis organizacijomis, jau eilę metų organizuoja įvairias kultūrines, sportines bendruomenines akcijas, kurios yra tapę regiono reprezentaciniais renginiais. Nuo 2012 metų Alytuje organizuojama bendruomeninė solidarumo akcija ALYTAUS BĖGIMAS KOVAI SU VĖŽIU PALAIKYTI. Tai sveikatinimo ir solidarumo sporto projektas skirtas Pietų Lietuvos regione skatinti solidarumą su onkologiniams pacientais, populiarinti aktyvų gyvenimo būdą, kaip priemonę kovoje su onkologiniais susirgimais, viešinti informaciją apie vėžio prevencijos priemones ir savanorišką pagalbą onkologinių ligų paliestiems asmenims. Nuo 2014 metų kartu su Alytaus miesto bendruomeninėmis organizacijomis ir miesto seniūnaičiais organizuojama tradicinė kultūrinė bendruomeninė akcija VIDURNAKČIO EITYNĖS, kurios metu vyksta eitynės miesto gatvėmis, rengiamas paramos koncertas bei diskusijos paliatyviosios pagalbos ir hospisų svarbos mūsų visuomenei temomis. Akcijos tikslas – per kultūrą padėti lengviau išgyventi artimųjų netektį patyrusiems asmenims ir paremti Alytaus hospiso veiklą. Tėviškės namų bendruomenė yra Lietuvos socialinio verslo asociacijos narė ir įvairiomis projektinėmis iniciatyvomis siekia skatinti socialinio verslo iniciatyvas mūsų krašte.

BENDRUOMENINIAI PROJEKTAI

VšĮ „Tėviškės namai“ ir Tėviškės namų bendruomenė, bendradarbiaujant su kitomis Dzūkijos regiono savivaldybėse veikiančiomis viešosiomis ir bendruomeninėmis organizacijomis, jau eilę metų organizuoja įvairias kultūrines, sportines bendruomenines akcijas, kurios yra tapę regiono reprezentaciniais renginiais. Nuo 2012 metų Alytuje organizuojama bendruomeninė solidarumo akcija ALYTAUS BĖGIMAS KOVAI SU VĖŽIU PALAIKYTI. Tai sveikatinimo ir solidarumo sporto projektas skirtas Pietų Lietuvos regione skatinti solidarumą su onkologiniams pacientais, populiarinti aktyvų gyvenimo būdą, kaip priemonę kovoje su onkologiniais susirgimais, viešinti informaciją apie vėžio prevencijos priemones ir savanorišką pagalbą onkologinių ligų paliestiems asmenims. Nuo 2014 metų kartu su Alytaus miesto bendruomeninėmis organizacijomis ir miesto seniūnaičiais organizuojama tradicinė kultūrinė bendruomeninė akcija VIDURNAKČIO EITYNĖS, kurios metu vyksta eitynės miesto gatvėmis, rengiamas paramos koncertas bei diskusijos paliatyviosios pagalbos ir hospisų svarbos mūsų visuomenei temomis. Akcijos tikslas – per kultūrą padėti lengviau išgyventi artimųjų netektį patyrusiems asmenims ir paremti Alytaus hospiso veiklą. Tėviškės namų bendruomenė yra Lietuvos socialinio verslo asociacijos narė ir įvairiomis projektinėmis iniciatyvomis siekia skatinti socialinio verslo iniciatyvas mūsų krašte.

/ Daugiau informacijos apie įgyvendintus bendruomeninių iniciatyvų projektus galima rasti čia.

 

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ „Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved