Skip to content

TARPTAUTINĖ SAVANORIO DIENA

 

ISTORIJA Kaip pradėjome?

Kasmet gruodžio 5 d. visame pasaulyje minima Tarptautinė savanorio dieną. Jo tikslas yra ne tik padėkoti savanoriams už jų pastangas, bet skatinti visiems įsitraukti į savo bendruomenių veiklą.  Šią dieną pradėta minėti nuo 1985 metų, Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėjai priėmus atitinkamą rezoliuciją.

Nuo 2010 metų šią datą buvo pradėta viešai minėti ir Alytuje. Pirmaisiais metais šventė savanoriams buvo organizuojama Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. 2013 metų gruodžio mėn. 6 d. VšĮ „Tėviškės namai” Savanorių centras kartu su Pietų Lietuvos organizacijomis, dirbančios savanoriškos veiklos srityje, surengė pirmąjį  Dzūkijos savanorystės festivalį. Festivalio metu buvo pristatytos aktyviausios regiono organizacijos, jų savanoriškos veiklos pavyzdžiai, pagerbti labiausiai pasižymėję savanoriai.

SAVANORIŲ DIENA
SAVANORIŲ DIENA
SAVANORIŲ DIENA
SAVANORIŲ DIENA
SAVANORIŲ DIENA

Kas yra savanoris?

Savanoris – bet koks žmogus, skiriantis savo laiką, žinias, patirtį, energiją darbui organizacijoje ir neimantis už tai piniginio atlygio. Savanoriškas darbas gali būti nedidelis, pavyzdžiui, pagalba vienos dienos renginyje, arba rimtesnis, skiriant keletą valandų savo laisvalaikio kas savaitę arba net kasdien. Tai priklauso tik nuo jūsų norų.

Savanorystės samprata

Europos pilietinė visuomenė neįsivaizduojama be aktyvaus ir savanoriško piliečių dalyvavimo sprendžiant valstybės ir visuomenės reikalus. Europoje jau dešimtmečiais sukaupta patirtį perima ir Lietuvos bendruomenės. Aktyviam mūsų tautiečių  dalyvavimui savanoriškoje veikloje įtakos turi nevyriausybinių organizacijų tinklas, dar vadinamas nevyriausybiniu, nepelno ar savanorišku sektoriumi. Savanoriška veikla yra vienas iš pamatinių šio sektoriaus požymių, dėl kurio jam suteikiama išskirtinė reikšmė, ir tikimasi, kad dauguma šių visuomenės labui dirbančių organizacijų, sudarys sąlygas aktyviai ir savanoriškai piliečių veiklai.

Tačiau tai nereiškia, kad savanorystė yra rezervuota vien tik nevyriausybiniam sektoriui – daugeliu atveju viešosios valdžios reguliuojamos įstaigos (ligoninės, senelių namai, bendruomenės centrai ir pan.) taip pat siekia plačiau pasitelkti piliečius savanoriškai veiklai.

Skirtingose valstybėse nevyriausybinių organizacijų ir savanoriškos veiklos sektorius plėtojamas skirtingai, atsižvelgiant į susiklosčiusias tradicijas, tų visuomenių politinės, kultūrinės, socialinės ir ekonominės raidos ypatumus. Pripažįstant, kad dėl savanoriško sektoriaus įvairovės sunku viename apibrėžime aprėpti įvairius savanoriškos veiklos aspektus, galima būtų įvardinti bent tris bendrus kriterijus:

  • savanoriška veikla vykdoma laisva valia ir savo iniciatyva, ji negali būti privaloma;
  • savanoriška veikla yra neatlygintina ir vykdoma ne dėl finansinių paskatų, tačiau savanorių patirtos išlaidos gali būti kompensuojamos;
  • savanoriška veikla vykdoma turint tikslą veikti kitų žmonių, išskyrus savo šeimą, arba kitų visuomenės grupių labui ir taip būti naudingu visuomenei kaip visumai (nors kartu neginčytina, kad savanoriška veikla yra itin naudinga savanorio asmeninei saviugdai).

Kaip tapti savanoriu?

Yra daug galimybių ir būdų, kaip Jūs galėtute prisidėti prie savanoriškos veiklos. Siekiant išsiaiškinti Jūsų sugebėjimus ir galimybes dirbti savanorių komandoje, mes būsime dėkingi, jei užpildysite žemiau nurodytą anketą.

Užpildyk savanorio anketą ir savanoriauk !

VšĮ „Tėviškės namai“ Savanorių centro 2013 metais projekto metu buvo sukurtas Pietų Lietuvos savanorystės internetinio portalas  www.Dzukijossavanoriai.lt 

Savanorių centro paskelbto konkurso metu  buvo kuriami savanorystės dvasią atitinkantį Pietų Lietuvos savanorystės portalo www.DzukijosSavanoriai.lt logotipai. Konkurse dalyvavo savanoriai iš įvairių Lietuvos regionų. Konkurso darbai buvo skelbiami socialinio tinklo Facebook galerijoje, kur savo balsą galėjo skirti ir plačioji visuomenė. Konkurso komisijos ir balsavimo internetu balsai lėmė, kad konkurso nugalėtoja tapo Milda Lengertaitė iš Kauno.

SAVANORIŲ DIENA
SAVANORIŲ DIENA
SAVANORIŲ DIENA
SAVANORIŲ DIENA
SAVANORIŲ DIENA
SAVANORIŲ DIENA
SAVANORIŲ DIENA
SAVANORIŲ DIENA

www.dzukijossavanoriai.lt

Kartu mes galime daug !

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ „Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved