Skip to content

VIZIJA

Mūsų vizija – būti moderniomis bendradarbiaujančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis  kokybiškas sveikatos priežiūros bei psichosocialines paslaugas ir efektyviai vykdyti joms steigėjų ir bendruomenės deleguotas funkcijas.
Misija, Vizija, Vertybės

Esame nevyriausybinės organizacijos, kurios savo veikloje remiasi krikščioniškomis vertybėmis, tačiau  pagalbą pas mus gali gauti kiekvienas, nepaisant jo tautybės, tikėjimo, įsitikinimų ar politinių pažiūrų, finansinio ar materialinio statuso.

Mūsų vertybės

Darbuotojai, teikdami paslaugas bei veikdami kartu kaip komanda vadovaujasi šiomis viena kitą papildančiomis pagrindinėmis vertybėmis:

Rūpestis ir dėmesys

Laikas ir operatyvumas

Bendradarbiavimas komandoje

Atsakomybė ir sąžiningumas

Profesionalumas ir kokybė

MISIJA

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ “Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved