Skip to content

Vykdomi projektai 

Pagal paramos sutartį su ESF agentūra 2024 m. įgyvendinamas projektas „VšĮ Tėviškės namai teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra“. Projekto pareiškėjas VšĮ "Tėviškės namai" kartu su partneriu Tėviškės namų bendruomene projekto metu stiprins institucinę organizacijų veiklą siekiant šių tikslų : - pagerinti NVO darbuotojų, savanorių kompetencijas ir įgūdžius; - paviešinti apie NVO vykdomas veiklas; - išplėsti savanoriškos veiklos apimtis; - sustiprinti NVO bendradarbiavimą savanorystės srityje atnaujinant internetinio portalo ww.DzukijosSavanoriai.lt bazę; - įdiegus mobilios aplikacijos programą išplėsti NVO teikiamų socialinių paslaugų apimtis ir pagerinti jų kokybę. Finansuojama per EUROPOS SOCIALINIO FONDĄ Daugiau informacijos apie projektą galima gauti kreipiantis tiesiogiai į VšĮ "Tėviškės namai" ( Daugų g. 5A, Alytus) arba skambinant tel. 8 602 23 561.

VŠĮ TĖVIŠKĖS NAMAI TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR PLĖTRA

Pagal paramos sutartį su ESF agentūra 2024 m. įgyvendinamas projektas „VšĮ Tėviškės namai teikiamų socialinių paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra“. Projekto pareiškėjas VšĮ „Tėviškės namai” kartu su partneriu Tėviškės namų bendruomene projekto metu stiprins institucinę organizacijų veiklą siekiant šių tikslų : – pagerinti NVO darbuotojų, savanorių kompetencijas ir įgūdžius; – paviešinti apie NVO vykdomas veiklas; – išplėsti savanoriškos veiklos apimtis; – sustiprinti NVO bendradarbiavimą savanorystės srityje atnaujinant internetinio portalo ww.DzukijosSavanoriai.lt bazę; – įdiegus mobilios aplikacijos programą išplėsti NVO teikiamų socialinių paslaugų apimtis ir pagerinti jų kokybę. Finansuojama per EUROPOS SOCIALINIO FONDĄ Daugiau informacijos apie projektą galima gauti kreipiantis tiesiogiai į VšĮ „Tėviškės namai” ( Daugų g. 5A, Alytus) arba skambinant tel. 8 602 23 561.
SADM logo_herbas(1)

PRADŽIA 2024 M SAUSIS

Projekto „Sveikatos baras ant ratų“ ALYT-LEADER-6B-BD-28-1-2021 tikslas – plėsti bendruomeninio verslo modelį- teikti mokamas edukacijas sveiko maisto gamyboje. Projektas vykdomas stacionariu ir mobiliu būdu. Bendruomeninis verslas prisidėtų prie bendruomenės narių užimtumo didinimo, teikiamų psichosocialinių paslaugų plėtros. Strategijos prioritetas - „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“. Priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2 . Pareiškėjas - Tėviškės namų bendruomenė. Bendra vietos projekto verte 53 920,00 Eur (su PVM). Daugiau informacijos apie projektą galima gauti kreipiantis tiesiogiai į TĖVIŠKĖS NAMŲ BENDRUOMENĘ skambinant tel. 8 684 69 560. Įgyvendinant Alytaus rajono VVG strategiją finansuojama iš

SVEIKATOS BARAS ANT RATŲ

Projekto „Sveikatos baras ant ratų“ ALYT-LEADER-6B-BD-28-1-2021 tikslas – plėsti bendruomeninio verslo modelį- teikti mokamas edukacijas sveiko maisto gamyboje. Projektas vykdomas stacionariu ir mobiliu būdu. Bendruomeninis verslas prisidėtų prie bendruomenės narių užimtumo didinimo, teikiamų psichosocialinių paslaugų plėtros. Strategijos prioritetas – „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“. Priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2 . Pareiškėjas – Tėviškės namų bendruomenė. Bendra vietos projekto verte 53 920,00 Eur (su PVM). Daugiau informacijos apie projektą galima gauti kreipiantis tiesiogiai į TĖVIŠKĖS NAMŲ BENDRUOMENĘ skambinant tel. 8 684 69 560. Įgyvendinant Alytaus rajono VVG strategiją finansuojama iš
VYKDOMI

PRADŽIA 2021 M. BALANDIS

2022 m. spalio mėnesį VšĮ "Tėviškės namai" Alytaus miesto savivaldybė suteikė papildomas ~200 kv.m. patalpas Daugų g. 5A, Alytuje. Prieš tai hospisui šio pastato I aukšte buvo skirtos patalpos dienos centrui, o 2022 metų pabaigoje sulaukėme Alytaus miesto savivaldybės savivaldybės tarybos pritarimo prašymui skirti papildomas patalpas II aukšte. Besidžiaugdami savivaldybės palaikymu turime naują iššūkį - apleistas patalpas pritaikyti sunkiai sergančių mūsų krašto gyventojų pagalbai organizuoti. Šių patalpų rekonstrukcijos projektui parengti TELTONIKA grupės įmonė jau skyrė 3000 eur. Visus neabejingus mūsų misijai kviečiame įsitraukti į VšĮ "Tėviškės namai" iniciatyva buriamą Vilties ambasadorių klubą, kurio tikslas – įkurti hospiso dienos stacionarą naujose patalpose. Norinčius prisidėti prie VILTIES AMBASADORIŲ klubo bei hospiso idėjos Alytuje įgyvendinimo kviečiame telktis ir kartu kurti Vilties namus. Dėl bendradarbiavimo kviečiame rašyti el.paštu vilties@alytaushospisas.lt

STACIONARO PATALPŲ ĮRENGIMAS

2022 m. spalio mėnesį VšĮ „Tėviškės namai” Alytaus miesto savivaldybė suteikė papildomas ~200 kv.m. patalpas Daugų g. 5A, Alytuje. Prieš tai hospisui šio pastato I aukšte buvo skirtos patalpos dienos centrui, o 2022 metų pabaigoje sulaukėme Alytaus miesto savivaldybės savivaldybės tarybos pritarimo prašymui skirti papildomas patalpas II aukšte. Besidžiaugdami savivaldybės palaikymu turime naują iššūkį – apleistas patalpas pritaikyti sunkiai sergančių mūsų krašto gyventojų pagalbai organizuoti. Šių patalpų rekonstrukcijos projektui parengti TELTONIKA grupės įmonė jau skyrė 3000 eur. Visus neabejingus mūsų misijai kviečiame įsitraukti į VšĮ „Tėviškės namai” iniciatyva buriamą Vilties ambasadorių klubą, kurio tikslas – įkurti hospiso dienos stacionarą naujose patalpose. Norinčius prisidėti prie VILTIES AMBASADORIŲ klubo bei hospiso idėjos Alytuje įgyvendinimo kviečiame telktis ir kartu kurti Vilties namus. Dėl bendradarbiavimo kviečiame rašyti el.paštu vilties@alytaushospisas.lt
VYKDOMI
VYKDOMI

/ 2022 m. spalis

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ „Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved