Skip to content

Vykdomi projektai 

Projekto „Sveikatos baras ant ratų“ ALYT-LEADER-6B-BD-28-1-2021 tikslas – plėsti bendruomeninio verslo modelį- teikti mokamas edukacijas sveiko maisto gamyboje. Verslas būtų vykdomas stacionariu ir mobiliu būdu. Bendruomeninis verslas prisidėtų prie bendruomenės narių užimtumo didinimo. Strategijos prioritetas - „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“. Priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2 . Pareiškėjas - Tėviškės namų bendruomenė. Bendra vietos projekto verte 53 920,00 Eur (su PVM). Daugiau informacijos apie projektą galima gauti kreipiantis tiesiogiai į TĖVIŠKĖS NAMŲ BENDRUOMENĘ skambinant tel. 8 684 69 560. Įgyvendinant Alytaus rajono VVG strategiją finansuojama iš

SVEIKATOS BARAS ANT RATŲ

Projekto „Sveikatos baras ant ratų“ ALYT-LEADER-6B-BD-28-1-2021 tikslas – plėsti bendruomeninio verslo modelį- teikti mokamas edukacijas sveiko maisto gamyboje. Verslas būtų vykdomas stacionariu ir mobiliu būdu. Bendruomeninis verslas prisidėtų prie bendruomenės narių užimtumo didinimo. Strategijos prioritetas – „Kaimo ekonominio gyvybingumo didinimas“. Priemonės „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2 . Pareiškėjas – Tėviškės namų bendruomenė. Bendra vietos projekto verte 53 920,00 Eur (su PVM). Daugiau informacijos apie projektą galima gauti kreipiantis tiesiogiai į TĖVIŠKĖS NAMŲ BENDRUOMENĘ skambinant tel. 8 684 69 560. Įgyvendinant Alytaus rajono VVG strategiją finansuojama iš
VYKDOMI

PRADŽIA 2021 M. BALANDIS

Pagal paramos sutartį su ESF agentūra 2019 m. / 2023 m. įgyvendinamas projektas „Psichosocialinė pagalba onkologiniams pacientams regionuose“. Projekto pareiškėjas Psichosocialinės onkologijos asociacija (POA) projektines veiklas vykdys kartu su Nacionaliniu Vėžio Institutu bei kitais partneriais, tame tarpe VšĮ „Tėviškės namai“ ir Tėviškės namų bendruomene. Projektu yra siekiama didinti psichosocialinių paslaugų onkologiniams ligoniams prieinamumą nuo didelių gydymo klinikų nutolusiuose regionuose (Lazdijų r. sav., Pasvalio r. sav., Trakų r. sav., Biržų r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Šalčininkų r. sav., Varėnos r. sav., Alytaus r. sav.), kuriuose psichologinės ir socialinės pagalbos prieinamumo trūkumas yra vienu ryškiausiu veiksnių, lemiančių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo netolygumus. Tikslui pasiekti numatytos šešios pagrindinės poveikio priemonės: seminarų vedimas, individualios psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, grupinė terapija, psichologinė terapija internetu bei savitarpio pagalbos grupės, kurių metu bus orientuojamasi į onkologinę ligą išgyvenusių žmonių poreikius. Projekto tikslinė grupė: onkologiniai pacientai. Projekto veiklos Alytaus apskrityje bus vykdomos Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybėse. Finansuojama iš EUROPOS SOCIALINIO FONDO Daugiau informacijos apie projektą galima gauti kreipiantis tiesiogiai į TĖVIŠKĖS NAMŲ BENDRUOMENĘ ( Daugų g. 5A, Alytus) arba skambinant tel. 8 602 23 561.

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA ONKOLOGINIAMS PACIENTAMS REGIONUOSE

Pagal paramos sutartį su ESF agentūra 2019 m. / 2023 m. įgyvendinamas projektas „Psichosocialinė pagalba onkologiniams pacientams regionuose“. Projekto pareiškėjas Psichosocialinės onkologijos asociacija (POA) projektines veiklas vykdys kartu su Nacionaliniu Vėžio Institutu bei kitais partneriais, tame tarpe VšĮ „Tėviškės namai“ ir Tėviškės namų bendruomene. Projektu yra siekiama didinti psichosocialinių paslaugų onkologiniams ligoniams prieinamumą nuo didelių gydymo klinikų nutolusiuose regionuose (Lazdijų r. sav., Pasvalio r. sav., Trakų r. sav., Biržų r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Šalčininkų r. sav., Varėnos r. sav., Alytaus r. sav.), kuriuose psichologinės ir socialinės pagalbos prieinamumo trūkumas yra vienu ryškiausiu veiksnių, lemiančių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo netolygumus. Tikslui pasiekti numatytos šešios pagrindinės poveikio priemonės: seminarų vedimas, individualios psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, grupinė terapija, psichologinė terapija internetu bei savitarpio pagalbos grupės, kurių metu bus orientuojamasi į onkologinę ligą išgyvenusių žmonių poreikius. Projekto tikslinė grupė: onkologiniai pacientai. Projekto veiklos Alytaus apskrityje bus vykdomos Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybėse. Finansuojama iš EUROPOS SOCIALINIO FONDO Daugiau informacijos apie projektą galima gauti kreipiantis tiesiogiai į TĖVIŠKĖS NAMŲ BENDRUOMENĘ ( Daugų g. 5A, Alytus) arba skambinant tel. 8 602 23 561.
VYKDOMI

PRADŽIA 2020 M GEGUŽĖ

2022 m. spalio mėnesį VšĮ "Tėviškės namai" Alytaus miesto savivaldybė suteikė papildomas 200 kv.m. patalpas Daugų g. 5A, Alytuje. Pernai hospisui šio pastato I aukšte buvo skirtos patalpos dienos centrui, o šiemet sulaukėme Alytaus miesto savivaldybės savivaldybės tarybos pritarimo prašymui skirti papildomas patalpas II aukšte. Besidžiaugdami savivaldybės palaikymu turime naują iššūkį - savivaldybės skirtas apleistas patalpas pritaikyti sunkiai sergančių mūsų krašto gyventojų pagalbai organizuoti. Šių patalpų rekonstrukcijos projektui parengti TELTONIKA grupės įmonė jau skyrė 3000 eur. Visus neabejingus mūsų misijai kviečiame įsitraukti į VšĮ "Tėviškės namai" iniciatyva buriamą Vilties ambasadorių klubą, kurio tikslas – įkurti hospiso stacionarą naujose patalpose. Norinčius prisidėti prie VILTIES AMBASADORIŲ klubo bei hospiso idėjos Alytuje įgyvendinimo kviečiame telktis ir kartu kurti Vilties namus. Dėl bendradarbiavimo kviečiame rašyti el.paštu vilties@alytaushospisas.lt

STACIONARO PATALPŲ ĮRENGIMAS

2022 m. spalio mėnesį VšĮ “Tėviškės namai” Alytaus miesto savivaldybė suteikė papildomas 200 kv.m. patalpas Daugų g. 5A, Alytuje. Pernai hospisui šio pastato I aukšte buvo skirtos patalpos dienos centrui, o šiemet sulaukėme Alytaus miesto savivaldybės savivaldybės tarybos pritarimo prašymui skirti papildomas patalpas II aukšte. Besidžiaugdami savivaldybės palaikymu turime naują iššūkį – savivaldybės skirtas apleistas patalpas pritaikyti sunkiai sergančių mūsų krašto gyventojų pagalbai organizuoti. Šių patalpų rekonstrukcijos projektui parengti TELTONIKA grupės įmonė jau skyrė 3000 eur. Visus neabejingus mūsų misijai kviečiame įsitraukti į VšĮ “Tėviškės namai” iniciatyva buriamą Vilties ambasadorių klubą, kurio tikslas – įkurti hospiso stacionarą naujose patalpose. Norinčius prisidėti prie VILTIES AMBASADORIŲ klubo bei hospiso idėjos Alytuje įgyvendinimo kviečiame telktis ir kartu kurti Vilties namus. Dėl bendradarbiavimo kviečiame rašyti el.paštu vilties@alytaushospisas.lt
VYKDOMI
VYKDOMI

/ 2022 m. spalis

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ “Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved