Skip to content

Dienos socialinė globa namuose

Kas yra dienos socialinė globa?

Tai kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Šias paslaugas, pagal poreikį, gali teikti įvairių specialistų komanda: socialinis darbuotojas, lankomosios priežiūros darbuotojas, slaugytojas ir jo padėjėjas, kineziterapeutas.

Socialinė globa namuose

Kaip gauti paslaugą?

 

Norint gauti šią paslaugą, Jums reikės pateikti dokumentus ir atlikti kelis veiksmus, apie kuriuos rasite informaciją žemiau.

Susisiekite su VšĮ “Tėviškės namai” socialiniu darbuotoju, kuris Jums padės atlikti šiuos veiksmus: 

  • užpildyti prašymo socialinėms paslaugoms gauti formą (SP-8) ir pateikite reikiamus dokumentus (prašymo formą galite užpildyti savarankiškai arba kartu su savo seniūnijos socialiniu darbuotoju):
  • pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a) kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. (dėl šio išrašo rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją).

Pagalbos teikimas

Savivaldybės socialinis darbuotojas, gavęs Jūsų dokumentus, atvyks pas Jus ir per 20 dienų įvertins dienos socialinės globos poreikį. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo priimama Jūsų savivaldybės administracijos sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija ne vėliau kaip per 20 dienų. Per 5 d. d. nuo sprendimo priėmimo savivaldybė informuos Jus apie priimtą sprendimą. Jei nėra galimybės teikti paslaugų iš karto, būsite įrašytas į laukiančių paslaugos asmenų eilę. Atsiradus galimybei, Jums bus pradėta teikti dienos socialinė globa asmens namuose. Pasirašoma Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo ir mokėjimo už ją sutartis.

Socialinė globa namuose

 Kur kreiptis?

Jums reikia nuolatinės socialinės pagalbos, prašome kreiptis į VšĮ „Tėviškės namai“ socialinį darbuotoją Daugų g. 5A, Alytus,   tel.  8 602 23 561 , el.paštas globa@teviskesnamai.lt

      www.teviskesnamai.lt

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ “Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved