Skip to content

Viešosios įstaigos „Tėviškės namai“ įstatai Valstybinės įmonės Registrų centro Alytaus filiale užregistruoti 2010-02-11.

Įmonės kodas – 302480323.

Registracijos adresas – Zaidų kaimas 1, Alytaus rajonas.

 

Įstaiga veikia vadovaudamasi LR  Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei Vyriausybės norminiais aktais, reguliuojančiais įstaigų veiklą, savo įstatais.

Galiojančią įstatų versiją galima rasti čia.

 

ĮSTAIGOS PAŽYMĖJIMAI IR LICENCIJOS

 

 

Tėviškės namų bendruomenės įstatai Valstybinės įmonės Registrų centro Alytaus filiale užregistruoti 2015-06-23.

Įmonės kodas – 304064455.

Registracijos adresas – Zaidų kaimas 1, Alytaus rajonas.

Asociacija veikia vadovaudamasi LR  asociacijų  ir kitais įstatymais bei Vyriausybės norminiais aktais, reguliuojančiais nevyriausybinių organizacijų veiklą, savo įstatais.

Galiojančią įstatų versiją galima rasti čia.

Paramos gavėjo pažymėjimą galima rasti  čia

 

NARYSTĖ KITOSE ORGANIZACIJOSE

VšĮ „Tėviškės namai“ dalyvauja kitų visuomeninių organizacijų veikloje:

POA – Psichosocialinės onkologijos asociacija – tikrasis narys nuo 2011 m. lapkričio mėn.

ECPC – Europos onkologinių pacientų koalicija (European Cancer Patient Coalition ) – asocijuotas narys nuo 2012 m. liepos mėn.

AVJOSAS – Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ – tikrasis narys nuo 2018 m. kovo mėn.

DIGA –Diagnostikos ir gydymo įstaigų asociacijos tikrasis narys nuo 2020 metų birželio mėn.

Tėviškės namų bendruomenė yra Lietuvos socialinio verslo asociacijos narė nuo 2021 metų.

 

 

  

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ „Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved