Skip to content
Pagal paramos sutartį su ESF agentūra 2019 m. / 2023 m. buvo įgyvendinamas projektas „Psichosocialinė pagalba onkologiniams pacientams regionuose“. Projekto pareiškėjas Psichosocialinės onkologijos asociacija (POA) projektines veiklas vykdė kartu su Nacionaliniu Vėžio Institutu bei kitais partneriais, tame tarpe VšĮ „Tėviškės namai“ ir Tėviškės namų bendruomene. Projektu buvo siekiama didinti psichosocialinių paslaugų onkologiniams ligoniams prieinamumą nuo didelių gydymo klinikų nutolusiuose regionuose (Lazdijų r. sav., Pasvalio r. sav., Trakų r. sav., Biržų r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Šalčininkų r. sav., Varėnos r. sav., Alytaus r. sav.), kuriuose psichologinės ir socialinės pagalbos prieinamumo trūkumas yra vienu ryškiausiu veiksnių, lemiančių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo netolygumus. Tikslui pasiekti buvo numatytos šešios pagrindinės poveikio priemonės: seminarų vedimas, individualios psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, grupinė terapija, psichologinė terapija internetu bei savitarpio pagalbos grupės, kurių metu buvo orientuojamasi į onkologinę ligą išgyvenusių žmonių poreikius. Projekto tikslinė grupė: onkologiniai pacientai. Projekto veiklos Alytaus apskrityje buvo vykdomos Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybėse.

PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA ONKOLOGINIAMS PACIENTAMS REGIONUOSE

Pagal paramos sutartį su ESF agentūra 2019 m. / 2023 m. buvo įgyvendinamas projektas „Psichosocialinė pagalba onkologiniams pacientams regionuose“. Projekto pareiškėjas Psichosocialinės onkologijos asociacija (POA) projektines veiklas vykdė kartu su Nacionaliniu Vėžio Institutu bei kitais partneriais, tame tarpe VšĮ „Tėviškės namai“ ir Tėviškės namų bendruomene. Projektu buvo siekiama didinti psichosocialinių paslaugų onkologiniams ligoniams prieinamumą nuo didelių gydymo klinikų nutolusiuose regionuose (Lazdijų r. sav., Pasvalio r. sav., Trakų r. sav., Biržų r. sav., Jonavos r. sav., Kėdainių r. sav., Šalčininkų r. sav., Varėnos r. sav., Alytaus r. sav.), kuriuose psichologinės ir socialinės pagalbos prieinamumo trūkumas yra vienu ryškiausiu veiksnių, lemiančių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo netolygumus. Tikslui pasiekti buvo numatytos šešios pagrindinės poveikio priemonės: seminarų vedimas, individualios psichologinės konsultacijos, socialinės konsultacijos, grupinė terapija, psichologinė terapija internetu bei savitarpio pagalbos grupės, kurių metu buvo orientuojamasi į onkologinę ligą išgyvenusių žmonių poreikius. Projekto tikslinė grupė: onkologiniai pacientai. Projekto veiklos Alytaus apskrityje buvo vykdomos Alytaus, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybėse.

/ Projektas 2019- 2023 metais buvo finansuojamas iš  EUROPOS SOCIALINIO FONDO 

Nors neįgaliųjų užimtumo tendencijos yra didėjančios, vis tik ši problema lieka labai aktuali. Lietuvos neįgaliųjų aktyvumo ir dalyvavimo darbo rinkoje lygis, palyginus su bendra Europos Sąjungos situacija, yra išskirtinai žemas: dirba tik kas ketvirtas dirbti galintis neįgalus asmuo. Projekto tikslinė grupė – negalią turintys ir dėl to socialinę atskirtį patiriantys asmenys, gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Projektas apėmė tris veiklas : 1. Individualių ir grupinių psichosocialinių paslaugų teikimas 2. Sociakultūrinių gebėjimų lavinimo mokymų organizavimas 3. Sociokultūrinių paslaugų teikimas

Projektas - Negalią turinčių darbingų asmenų darbinio užimtumo skatinimas

Nors neįgaliųjų užimtumo tendencijos yra didėjančios, vis tik ši problema lieka labai aktuali. Lietuvos neįgaliųjų aktyvumo ir dalyvavimo darbo rinkoje lygis, palyginus su bendra Europos Sąjungos situacija, yra išskirtinai žemas: dirba tik kas ketvirtas dirbti galintis neįgalus asmuo. Projekto tikslinė grupė – negalią turintys ir dėl to socialinę atskirtį patiriantys asmenys, gyvenantys Alytaus miesto savivaldybėje. Projektas apėmė tris veiklas : 1. Individualių ir grupinių psichosocialinių paslaugų teikimas 2. Sociakultūrinių gebėjimų lavinimo mokymų organizavimas 3. Sociokultūrinių paslaugų teikimas

/ Projektai 2020- 2021 metais buvo finansuojami iš  EUROPOS SOCIALINIO FONDO 

2020 metais Druskininkų savivaldybės administracija iš socialinės veiklos programos finansuoja paraišką paliatyviosios pagalbos paslaugų namuose plėtrai Druskininkuose. Projekto tikslas ir uždaviniai Gerinti psichosocialinių ir paliatyviosios pagalbos paslaugų Druskininkų savivaldybėje prieinamumą paliatyviesiems, dažniausiai onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, teikiant daugiadisciplininę komandinę pagalbą šių pacientų namuose. 1. Išplėsti pagalbos namuose specialistų ir savanorių komandos sudėtį į ją papildomai įtraukiant socialinio darbuotojo padėjėjo / slaugytojo padėjėjo, socialinį darbuotoją bei motyvuotus ir tinkamai parengtus savanorius. 2. Padidinti psichosocialinių ir slaugos namuose paslaugų prieinamumą bei apimtis.

Projektas - Paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra Druskininkų savivaldybėje

2020 metais Druskininkų savivaldybės administracija iš socialinės veiklos programos finansuoja paraišką paliatyviosios pagalbos paslaugų namuose plėtrai Druskininkuose. Projekto tikslas ir uždaviniai Gerinti psichosocialinių ir paliatyviosios pagalbos paslaugų Druskininkų savivaldybėje prieinamumą paliatyviesiems, dažniausiai onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, teikiant daugiadisciplininę komandinę pagalbą šių pacientų namuose. 1. Išplėsti pagalbos namuose specialistų ir savanorių komandos sudėtį į ją papildomai įtraukiant socialinio darbuotojo padėjėjo / slaugytojo padėjėjo, socialinį darbuotoją bei motyvuotus ir tinkamai parengtus savanorius. 2. Padidinti psichosocialinių ir slaugos namuose paslaugų prieinamumą bei apimtis.

/  Projektas 2020 metais buvo finansuojamas Druskininkų savivaldybės administracijos

Projektas buvo įgyvendinamas pagal paramos sutartį su Alytaus miesto savivaldybe.Projekto tikslas užtikrinti psichosocialinių paslaugų su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems Alytaus gyventojams Vėžio informacijos ir paramos centre prieinamumą. Projekto eigoje buvo teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms, organizuojamos įvairios užimtumo, sveikatinimo ir sociakultūrinės paslaugos.

Projektas - Vėžio informacijos ir paramos centro veiklų testinumas

Projektas buvo įgyvendinamas pagal paramos sutartį su Alytaus miesto savivaldybe.Projekto tikslas užtikrinti psichosocialinių paslaugų su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems Alytaus gyventojams Vėžio informacijos ir paramos centre prieinamumą. Projekto eigoje buvo teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms, organizuojamos įvairios užimtumo, sveikatinimo ir sociakultūrinės paslaugos.

/  Projektas 2020 metais buvo finansuojamas Alytaus miesto svaivaldybės

2019 metais buvo įgyvendinamas Druskininkų savivaldybės administracijos finansuotas projektas pagal Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programą PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS IR JŲ ARTIMIESIEMS PLĖTRA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE.Projekto eigoje buvo teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms, organizuojamos įvairios užimtumo, sveikatinimo ir sociakultūrinės paslaugos.

Projektas - Psichosocialinių paslaugų onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems plėtra Druskininkų savivaldybėje

2019 metais buvo įgyvendinamas Druskininkų savivaldybės administracijos finansuotas projektas pagal Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programą PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS IR JŲ ARTIMIESIEMS PLĖTRA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE.Projekto eigoje buvo teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms, organizuojamos įvairios užimtumo, sveikatinimo ir sociakultūrinės paslaugos.

/  PROJEKTAS 2019 METAIS BUVO FINANSUOJAMAS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

Tėviškės namų bendruomenė 2019 m. vasario mėnesį pradėjo įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės finansuojamą sveikatos programos projektą -Sveikos mitybos sesijos „SVEIKATOS BARAS“. Bendruomenės patalpose onkologinių ligų paliestiems asmenims bei sveika mityba besidomintiems miestiečiams buvo organizuojamos sveikos mitybos paskaitos / maisto gamybos sesijos.

Projektas - Sveikos mitybos sesijos „SVEIKATOS BARAS“

Tėviškės namų bendruomenė 2019 m. vasario mėnesį pradėjo įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės finansuojamą sveikatos programos projektą -Sveikos mitybos sesijos „SVEIKATOS BARAS“. Bendruomenės patalpose onkologinių ligų paliestiems asmenims bei sveika mityba besidomintiems miestiečiams buvo organizuojamos sveikos mitybos paskaitos / maisto gamybos sesijos.

/  PROJEKTAS 2019 METAIS BUVO FINANSUOJAMAS ALYTAUS MIESTO SVAIVALDYBĖS

Pagal paramos sutartį su Alytaus miesto savivaldybe 2019 m. buvo įgyvendinamas projektas „PSICHOLOGINIŲ PASLAUGŲ ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS PLĖTRA ALYTAUS MIESTE“ Projekto tikslas užtikrinti psichosocialinių paslaugų su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems Alytaus gyventojams Vėžio informacijos ir paramos centre prieinamumą. Projekto eigoje buvo teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms.

Projektas - Psichologinių paslaugų onkologiniams ligoniams plėtra Alytaus mieste

Pagal paramos sutartį su Alytaus miesto savivaldybe 2019 m. buvo įgyvendinamas projektas „PSICHOLOGINIŲ PASLAUGŲ ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS PLĖTRA ALYTAUS MIESTE“ Projekto tikslas užtikrinti psichosocialinių paslaugų su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems Alytaus gyventojams Vėžio informacijos ir paramos centre prieinamumą. Projekto eigoje buvo teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms.

/  PROJEKTAS 2019 METAIS BUVO FINANSUOJAMAS ALYTAUS MIESTO SVAIVALDYBĖS

Tėviškės namų bendruomenė 2018 m. vasario mėnesį pradėjo įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės finansuojamą sveikatos programos projektą -Sveikos mitybos sesijos „SVEIKATOS BARAS“. Bendruomenės patalpose onkologinių ligų paliestiems asmenims bei sveika mityba besidomintiems miestiečiams buvo organizuojamos sveikos mitybos paskaitos / maisto gamybos sesijos.

Projektas - Sveikos mitybos sesijos „SVEIKATOS BARAS“

Tėviškės namų bendruomenė 2018 m. vasario mėnesį pradėjo įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės finansuojamą sveikatos programos projektą -Sveikos mitybos sesijos „SVEIKATOS BARAS“. Bendruomenės patalpose onkologinių ligų paliestiems asmenims bei sveika mityba besidomintiems miestiečiams buvo organizuojamos sveikos mitybos paskaitos / maisto gamybos sesijos.

/ Projektas  2018 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS  

VšĮ “Tėviškės namai” pagal paramos sutartis su Druskininkų savivaldybės administracija 2018 m. įgyvendino du projektai Druskininkuose: 1. Socialinės veiklos projektas PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA (skirta 1600 Eur) 2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS IR JŲ ARTIMIESIEMS PLĖTRA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE (skirta 1500 Eur).

Projektai finansuoti DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS

VšĮ “Tėviškės namai” pagal paramos sutartis su Druskininkų savivaldybės administracija 2018 m. įgyvendino du projektai Druskininkuose: 1. Socialinės veiklos projektas PSICHOSOCIALINĖ PAGALBA (skirta 1600 Eur) 2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS IR JŲ ARTIMIESIEMS PLĖTRA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖJE (skirta 1500 Eur).

/  PROJEKTAi 2018 METAIS BUVO FINANSUOJAMi DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

Vėžio informacijos ir paramos centras Alytuje, bendradarbiaudamas su Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, 2012 m. parengė ir iki 2017 m. visoje Lietuvoje administravo projektą POLA KORTELĖ. Ši kortelė suteikia onkologinių ligų paliestiems asmenims galimybę naudotis partnerių teikiamomis nuolaidomis, privilegijomis ir dalyvauti vykdomose lojalumo programose. Projekto tikslinė grupė: visi onkologinėmis ligomis sergantys pacientai ir jų artimieji. Kortelę gali gauti bet kuris fizinis asmuo, kuriam yra diagnozuota onkologinė liga, susipažinęs su kortelės taisyklėmis ir užpildęs kortelės paraišką. Nuo 2018 metų pradžios projektą perėmė koordinuoti POLA www.pola.lt

Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos projektas -POLA KORTELĖ

Vėžio informacijos ir paramos centras Alytuje, bendradarbiaudamas su Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija, 2012 m. parengė ir iki 2017 m. visoje Lietuvoje administravo projektą POLA KORTELĖ. Ši kortelė suteikia onkologinių ligų paliestiems asmenims galimybę naudotis partnerių teikiamomis nuolaidomis, privilegijomis ir dalyvauti vykdomose lojalumo programose. Projekto tikslinė grupė: visi onkologinėmis ligomis sergantys pacientai ir jų artimieji. Kortelę gali gauti bet kuris fizinis asmuo, kuriam yra diagnozuota onkologinė liga, susipažinęs su kortelės taisyklėmis ir užpildęs kortelės paraišką. Nuo 2018 metų pradžios projektą perėmė koordinuoti POLA www.pola.lt

/  Projektas 2012- 2017 metais buvo finansuojamas POLA

Tėviškės namų bendruomenė 2017 m. balandžio mėnesį pradėjo įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės finansuojamą sveikatos programos projektą -Sveikos mitybos sesijos „SVEIKATOS BARAS“. Bendruomenės patalpose onkologinių ligų paliestiems asmenims bei sveika mityba besidomintiems miestiečiams buvo organizuojamos sveikos mitybos paskaitos / maisto gamybos sesijos (surengti 8 renginiai, virš 100 dalyvių). Užsiėmimai buvo organizuojami gegužės – birželio, rugsėjo- gruodžio mėnesiais.

Projektas - Sveikos mitybos sesijos „SVEIKATOS BARAS“

Tėviškės namų bendruomenė 2017 m. balandžio mėnesį pradėjo įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės finansuojamą sveikatos programos projektą -Sveikos mitybos sesijos „SVEIKATOS BARAS“. Bendruomenės patalpose onkologinių ligų paliestiems asmenims bei sveika mityba besidomintiems miestiečiams buvo organizuojamos sveikos mitybos paskaitos / maisto gamybos sesijos (surengti 8 renginiai, virš 100 dalyvių). Užsiėmimai buvo organizuojami gegužės – birželio, rugsėjo- gruodžio mėnesiais.

/ Projektas  2017 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

Pagal paramos sutartį su Alytaus miesto savivaldybe 2016 m. įgyvendintas projektas „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS IR JŲ ARTIMIESIEMS NAMUOSE PLĖTRA SPECIALISTŲ IR SAVANORIŲ PAGALBA“. Tikslas – Gerinti psichosocialinių ir slaugos paslaugų prieinamumą onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, teikiant daugiadisciplininę komandinę pagalbą šių pacientų namuose. Uždaviniai: Išplėsti pagalbos namuose specialistų ir savanorių komandos sudėtį į ją papildomai įtraukiant psichologą, sielovadininką, savanorių koordinatorių / socialinį darbuotoją bei motyvuotus ir tinkamai parengtus savanorius. Padidinti psichosocialinių ir slaugos namuose paslaugų prieinamumą bei apimtis. Projekto lėšomis dalinai organizuojama ir nepertraukiamai teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms.

Projektas -Socialinių paslaugų onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems namuose plėtra specialistų ir savanorių pagalba

Pagal paramos sutartį su Alytaus miesto savivaldybe 2016 m. įgyvendintas projektas „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ONKOLOGINIAMS LIGONIAMS IR JŲ ARTIMIESIEMS NAMUOSE PLĖTRA SPECIALISTŲ IR SAVANORIŲ PAGALBA“. Tikslas – Gerinti psichosocialinių ir slaugos paslaugų prieinamumą onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems, teikiant daugiadisciplininę komandinę pagalbą šių pacientų namuose. Uždaviniai: Išplėsti pagalbos namuose specialistų ir savanorių komandos sudėtį į ją papildomai įtraukiant psichologą, sielovadininką, savanorių koordinatorių / socialinį darbuotoją bei motyvuotus ir tinkamai parengtus savanorius. Padidinti psichosocialinių ir slaugos namuose paslaugų prieinamumą bei apimtis. Projekto lėšomis dalinai organizuojama ir nepertraukiamai teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms.

/  Projektas 2016 metais buvo finansuojamas ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

Projekto tikslai : Užtikrinti daugiadisciplininį ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugų Alytaus gyventojams Paliatyvios pagalbos ir globos centre prieinamumą (pirminio sveikatos priežiūros organizavimo lygio būtinoji medicinos pagalba); Psichologinių ir dvasinių paslaugų onkologinių ligų paliestiems asmenims prieinamumo didinimas (slaugos paslauga psichinėmis ir sunkiomis lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims, gyvenantiems savivaldybės teritorijoje) Priemonės uždaviniai : 1. Paliatyvios pagalbos ir globos centro komandos teikiamų paslaugų spektro didinimas į ją įtraukiant daugiau paliatyviąją pagalbą namuose teikiančių specialistų bei savanorių; 2. Organizuoti ir nepertraukiamai teikti nemokamą psichologinę ir dvasinę pagalbą paliatyviosios pagalbos namuose stokojantiems asmenims ir jų šeimoms. Projekto lėšomis dalinai organizuojama ir nepertraukiamai teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms.

Projektas - Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų onkologinių ligų paliestiems asmenims prieinamumo gerinimas

Projekto tikslai : Užtikrinti daugiadisciplininį ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugų Alytaus gyventojams Paliatyvios pagalbos ir globos centre prieinamumą (pirminio sveikatos priežiūros organizavimo lygio būtinoji medicinos pagalba); Psichologinių ir dvasinių paslaugų onkologinių ligų paliestiems asmenims prieinamumo didinimas (slaugos paslauga psichinėmis ir sunkiomis lėtinėmis ligomis sergantiems asmenims, gyvenantiems savivaldybės teritorijoje) Priemonės uždaviniai : 1. Paliatyvios pagalbos ir globos centro komandos teikiamų paslaugų spektro didinimas į ją įtraukiant daugiau paliatyviąją pagalbą namuose teikiančių specialistų bei savanorių; 2. Organizuoti ir nepertraukiamai teikti nemokamą psichologinę ir dvasinę pagalbą paliatyviosios pagalbos namuose stokojantiems asmenims ir jų šeimoms. Projekto lėšomis dalinai organizuojama ir nepertraukiamai teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms.

/  PROJEKTAS 2016 METAIS BUVO FINANSUOJAMAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

Projekto tikslai : 1. Formuoti visuomenės supratimą apie sveiką gyvenseną, onkologinių ligų prevencijos svarbą, gerinti visuomenės žinias apie šias prevencines priemones ir viešinti galimybes sudalyvauti jose, bei per savanorišką veiklą skatinti bendruomenės narių aktyvumą teikiant savitarpio pagalbą su onkologine liga susidūrusiems asmenims; 2. Užtikrinti psichosocialinių ir dvasinių paslaugų su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems Alytaus gyventojams Vėžio informacijos ir paramos centre prieinamumą. Priemonės uždaviniai : 1. Vėžio informacijos ir paramos centro veiklos viešinimo organizavimas savanoriškais pagrindais organizuojant renginius, kurių metu būtų vykdoma sklaida apie sveiką gyvenseną, jos svarbą onkologinių susirgimų prevencijai, savitarpio pagalbos bei savanorystės šioje srityje svarbą. 2. Organizuoti ir nepertraukiamai teikti nemokamą socialinę, psichologinę ir dvasinę pagalbą su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms. Projekto eigoje vykdomas Vėžio informacijos ir paramos centro veiklos viešinimas savanoriškais pagrindais organizuojant renginius, kurių metu buvo vykdoma sklaida apie sveiką gyvenseną, jos svarbą onkologinių susirgimų prevencijai, savitarpio pagalbos bei savanorystės šioje srityje svarbą.

Projektas - Sveikos gyvensenos skatinimas ir psichinės sveikatos stiprinimas Alytaus miesto bendruomenėse bei psichosocialinių paslaugų onkologinių ligų paliestiems asmenims prieinamumo gerinimas

Projekto tikslai : 1. Formuoti visuomenės supratimą apie sveiką gyvenseną, onkologinių ligų prevencijos svarbą, gerinti visuomenės žinias apie šias prevencines priemones ir viešinti galimybes sudalyvauti jose, bei per savanorišką veiklą skatinti bendruomenės narių aktyvumą teikiant savitarpio pagalbą su onkologine liga susidūrusiems asmenims; 2. Užtikrinti psichosocialinių ir dvasinių paslaugų su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems Alytaus gyventojams Vėžio informacijos ir paramos centre prieinamumą. Priemonės uždaviniai : 1. Vėžio informacijos ir paramos centro veiklos viešinimo organizavimas savanoriškais pagrindais organizuojant renginius, kurių metu būtų vykdoma sklaida apie sveiką gyvenseną, jos svarbą onkologinių susirgimų prevencijai, savitarpio pagalbos bei savanorystės šioje srityje svarbą. 2. Organizuoti ir nepertraukiamai teikti nemokamą socialinę, psichologinę ir dvasinę pagalbą su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms. Projekto eigoje vykdomas Vėžio informacijos ir paramos centro veiklos viešinimas savanoriškais pagrindais organizuojant renginius, kurių metu buvo vykdoma sklaida apie sveiką gyvenseną, jos svarbą onkologinių susirgimų prevencijai, savitarpio pagalbos bei savanorystės šioje srityje svarbą.

/  PROJEKTAS 2015 METAIS BUVO FINANSUOJAMAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

Pagal paramos sutartį su Alytaus miesto savivaldybe 2014 m. buvo įgyvendintas projektas „Sveikos gyvensenos Alytaus miesto bendruomenėse skatinimas bei psichosocialinių paslaugų onkologinių ligų paliestiems asmenims prieinamumo gerinimas, stiprinant savanorišką veiklą“ Projekto tikslai : 1. Formuoti visuomenės supratimą apie sveiką gyvenseną, onkologinių ligų prevencijos svarbą, gerinti visuomenės žinias apie šias prevencines priemones ir viešinti galimybes sudalyvauti jose, bei per savanorišką veiklą skatinti bendruomenės aktyvumą teikiant savitarpio pagalbą su onkologine liga susidūrusiems asmenims 2. Užtikrinti psichosocialinių paslaugų su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems Alytaus gyventojams Vėžio informacijos ir paramos centre prieinamumą. Projekto eigoje buvo vykdomas Vėžio informacijos ir paramos centro veiklos viešinimas savanoriškais pagrindais organizuojant renginius, kurių metu buvo vykdoma sklaida apie sveiką gyvenseną, jos svarbą onkologinių susirgimų prevencijai, savitarpio pagalbos bei savanorystės šioje srityje svarbą. Projekto lėšomis dalinai organizuota ir nepertraukiamai teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms.

Projektas -Sveikos gyvensenos Alytaus miesto bendruomenėse skatinimas

Pagal paramos sutartį su Alytaus miesto savivaldybe 2014 m. buvo įgyvendintas projektas „Sveikos gyvensenos Alytaus miesto bendruomenėse skatinimas bei psichosocialinių paslaugų onkologinių ligų paliestiems asmenims prieinamumo gerinimas, stiprinant savanorišką veiklą“ Projekto tikslai : 1. Formuoti visuomenės supratimą apie sveiką gyvenseną, onkologinių ligų prevencijos svarbą, gerinti visuomenės žinias apie šias prevencines priemones ir viešinti galimybes sudalyvauti jose, bei per savanorišką veiklą skatinti bendruomenės aktyvumą teikiant savitarpio pagalbą su onkologine liga susidūrusiems asmenims 2. Užtikrinti psichosocialinių paslaugų su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems Alytaus gyventojams Vėžio informacijos ir paramos centre prieinamumą. Projekto eigoje buvo vykdomas Vėžio informacijos ir paramos centro veiklos viešinimas savanoriškais pagrindais organizuojant renginius, kurių metu buvo vykdoma sklaida apie sveiką gyvenseną, jos svarbą onkologinių susirgimų prevencijai, savitarpio pagalbos bei savanorystės šioje srityje svarbą. Projekto lėšomis dalinai organizuota ir nepertraukiamai teikiama nemokama socialinė, psichologinė ir dvasinė pagalba su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims ir jų šeimoms.

/  Projektas 2014 metais buvo finansuojamas Alytaus miesto savivaldybės

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšos suteikė galimybę projekto pareiškėjo bei partnerių veiklos stiprinimui siekiant pažangos kovoje su vėžio liga Lietuvoje. Įgyvendinant šį projektą buvo siekama, kad POA ir partnerių vykdomos veiklos darytų teigiamą įtaką medicinos ir psichosocialinės onkologijos srities specialistų kompetencijos didinimui, kurie įgiję naujų žinių ir praktinės patirties galės sėkmingiau dirbti psichosocialinės onkologijos srityje. Projektas netiesiogiai prisidėjo prie onkologinių pacientų bei jų artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo, taip kuriant viešąją naudą. Paprojekčio įgyvendinimo sutartis pasirašyta 2013-01-10. Projekto vykdytojas ir koordinatorius Psichosocialinės Onkologijos Asociacija. Projekte, kaip partneriai dalyvauja Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ ir VšĮ „Tėviškės namai“. Į projekto veiklas buvo įtraukti ir Pagalbos onkologiniams ligoniams asociaciją susibūrusių organizacijų nariai.

Projektas - Psichosocialinių paslaugų prieinamumo gerinimas onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems stiprinant NVO veiklą

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšos suteikė galimybę projekto pareiškėjo bei partnerių veiklos stiprinimui siekiant pažangos kovoje su vėžio liga Lietuvoje. Įgyvendinant šį projektą buvo siekama, kad POA ir partnerių vykdomos veiklos darytų teigiamą įtaką medicinos ir psichosocialinės onkologijos srities specialistų kompetencijos didinimui, kurie įgiję naujų žinių ir praktinės patirties galės sėkmingiau dirbti psichosocialinės onkologijos srityje. Projektas netiesiogiai prisidėjo prie onkologinių pacientų bei jų artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo, taip kuriant viešąją naudą. Paprojekčio įgyvendinimo sutartis pasirašyta 2013-01-10. Projekto vykdytojas ir koordinatorius Psichosocialinės Onkologijos Asociacija. Projekte, kaip partneriai dalyvauja Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“ ir VšĮ „Tėviškės namai“. Į projekto veiklas buvo įtraukti ir Pagalbos onkologiniams ligoniams asociaciją susibūrusių organizacijų nariai.

/ PROJEKTAS  2013 METAIS BUVO FINANSUOJAMAS Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos

Projektas - Onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems teikiamų psichosocialinių paslaugų prieinamumo gerinimas

Pasaulinė praktika rodo, kad savanorių ir specialistų bendradarbiavimu paremtų paramos centrų, kaip tarpininkų tarp specialistų ir pacientų, atsiradimas padeda visuomenei spręsti onkologinių ligonių, tame tarpe ir paliatyviųjų, jų artimųjų psichologines, socialines ir dvasines problemas, tuo pačiu maksimaliai išlaikant juos aktyviais visuomenės nariais. Lietuvoje tokių pagalbos centrų veikla nėra paplitusi, tuo tarpu užsienio šalyse be jų neįsivaizduojama kokybiška onkologinė pagalba. Tuo metu Lietuvoje vienintelis aktyviai veikiantis toks centras buvo Vilniaus Universiteto Onkologijos institute. Dedamos pastangos, kad pagalbos centrai atsirastų Kaune ir Klaipėdoje (baigiamas statyti Šv.Pranciškaus onkologijos centras).Projekto įgyvendinimas leis užtikrinti Alytuje įkurto Vėžio informacijos ir paramos centro veiklos tęstinumą, kas onkologiniams pacientams, jų šeimos nariams suteiks didesnę galimybę gauti pasaulinę praktiką atitinkančias informavimo ir socialines paslaugas, palengvins šių asmenų greitesnį sveikimą, bei grįžimą į visavertį gyvenimą. Projekto tikslai : 1. Formuoti visuomenės supratimą apie onkologinių ligų prevencijos svarbą, gerinti visuomenės žinias apie šias prevencines priemones ir viešinti galimybes sudalyvauti jose, bei per savanorišką veiklą skatinti bendruomenės aktyvumą teikiant savitarpio pagalbą su onkologine liga susidūrusiems asmenims 2. Užtikrinti socialinių paslaugų su onkologinės ligos diagnoze susidūrusiems asmenims Vėžio informacijos ir paramos centre prieinamumą.

/  PROJEKTAS 2013 METAIS BUVO FINANSUOJAMAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

AMS
vc

/ PROJEKTAS  2012 METAIS BUVO FINANSUOJAMAS VšĮ „OSFL PROJEKTAI“ 

Projektas - Savanoriškos pagalbos Alytaus Vėžio informacijos ir paramos centre organizavimas

VšĮ „Tėviškės namai“ 2011 metų pabaigoje su VšĮ „OSFL PROJEKTAI“ pasirašė sutartį dėl paramos projekto –„Savanoriškos pagalbos Alytaus vėžio informacijos ir paramos centre organizavimas“ įgyvendinimui. Projekto tikslas – sukurti Alytaus vėžio informacijos ir paramos centro materialinę ir medotinę bazę savanoriškai veiklai išplėtoti. Alytuje įsteigtame vėžio informacijos ir paramos centre savanoriams ir projekto metu darbuotojams buvo suteiktos praktinės žinios ir informacija kaip padėti onkologiniams bei paliatyviems pacientams, jų šeimos nariams, parengtos savanorių mokymų programos, pravesti savanorių mokymai. Pasitelkus profesionalius specialistus buvo siekiama kaip galima daugiau visuomenės atstovų įtraukti į savanoriškos pagalbos organizavimą, tuo pačiu sprendžiant ir opius bedarbystės ir pagalbos stokojantiems klausimus.

Tėviškės namų bendruomenė
Įm.k. 304064455

VšĮ „Tėviškės namai”
Įm.k. 302480323

Daugų g. 5A, Alytus
Tel.: +370 641 11 641
El.p.: info@teviskesnamai.lt

© Copyright
Tėviškės namų bendruomenė   
2022 all rights reserved